Disclaimer

  • Met de toegang tot en het gebruik van de website stemt u als gebruiker in met de volgende voorwaarden:

    Meekel Montage zal zich inspannen om de op deze site verstrekte informatie steeds zo juist en volledig mogelijk te laten zijn. Meekel Montage kan echter niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist is. Meekel Montage is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de bezoeker van de website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van deze site en de op de site verstrekte informatie. Meekel Montage kan het continue en foutloos andere functioneren van deze site niet garanderen. Meekel Montage is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de bezoeker van deze site en/of derden lijden als gevolg van de toegang tot en het gebruik van deze site. Meekel Montage heeft de op deze site opgenomen verwijzingen naar andere websites (hyperlinks) en andere informatiebronnen slechts als informatie voor de gebruiker van haar website opgenomen. Meekel Montage kan niet garanderen dat de inhoud van de betreffende informatiebron, de in die informatiebron gedane aanbiedingen of andere in de betreffende informatiebron vermelde zaken juist zijn. Meekel Montage is dan ook niet aansprakelijk voor schade die de bezoeker van deze site en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van de bedoelde hyperlinks en andere informatiebronnen.

  • Privacy statement

    Meekel Montage respecteert de privacy van bezoekers van deze website. Hoewel de grootste nauwkeurigheid wordt betracht kan Meekel Montage niet aansprakelijk worden gesteld als informatie door derden wederrechtelijk wordt verkregen.